Lleida fa 10 anys. Somnis d'infància: El futbolista i el boxejador.