ARDARA Film

Algunes imatges del rodatge de la pel·lícula ARDARA enregistrada en part a
Irlanda (Donegal) el passat mes d'agost del 2014 . www.ardarafilm.com
En aquesta ocasió vaig fer de tècnic de so, com ajudant tenia el personsatge solsoní Ion!